0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 282 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Quý Ca vừa xuyên qua, còn chưa kịp đến hiểu rõ trạng huống, liền bị cha mẹ vội vội vàng vàng đổi thân.

Thanh Nham Động là một khe suối sâu, vụn vặt lẻ tẻ có đến gần bách hộ người ta. Lưu gia cha mẹ đều trôi qua, nguyên là trưởng tỷ như mẹ, bây giờ trưởng tỷ lập gia đình, Quý Ca cô dâu trưởng tẩu này, tự nhiên phải đem Lưu gia trưởng tỷ sống sẵn sàng nghênh tiếp trong tay.

Đếm lấy cái này một hai ba bốn… Cái đầu củ cải, nhìn nhà chỉ có bốn bức tường nhà tranh, thật sự là không bột đố gột nên hồ.

Một cái ôn nhu ấm áp nông gia chuyện xưa, chuyện nhà làm ruộng văn, tế thủy trường lưu ấm áp thời gian bình thản, đương nhiên phát tài là nhất định có cộc!