0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 17 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hạ Vãn Vãn xuyên sách

Còn mang một cái thằng nhóc

Nhưng mà nàng là trong sách tiểu pháo hôi

Sinh hạ hài tử về sau liền bị đuổi ra khỏi cửa

Hạ Vãn Vãn quyết định biểu hiện tốt một chút

Tranh thủ mang thằng nhóc cùng một chỗ chạy trốn

Đến mức thằng nhóc cha hắn, nam chính nha, ném cho chính quy nữ chính tốt rồi

Nam chính Lục Minh Cẩn: ←_← ngươi chạy một cái thử xem?

Nội dung nhãn hiệu: Xuyên qua thời không giới giải trí điềm văn nhẹ nhõm pháo hôi

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Hạ Vãn Vãn, Lục Minh Cẩn ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

Một câu giới thiệu vắn tắt: Mang theo đại lão bóng chạy trốn rồi