0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 78 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Sức mạnh siêu phàm mang ý nghĩa nhất thiết phải thanh toán đại giới.

Đây là một cái khế ước giả thời đại —— Hòa bình cùng chiến tranh cùng tồn tại, quyền lợi cùng tự do xen lẫn, thích cùng hận dây dưa…

Xuyên qua Thẩm Mật có chút không nhìn rõ chính mình, cái này năng lực là cái quỷ gì……

Để cho ta hóa thân sắt thép thẳng nam? Vẫn là thâm niên đòn khiêng tinh? Càng cũng hoặc là…

Hoang ngôn kẻ huỷ diệt?!

Thế giới này còn có càng lớn bí mật, người xuyên việt vậy mà không chỉ một mình hắn?