0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 28 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(huyền huyễn não động + đông phương huyền huyễn + tu tiên + không gái chủ + hệ thống + văn đạo + đao phủ + cẩu đạo + phía sau màn + Chư Thiên Vạn Giới + quỷ dị)

Tiêu Thần xuyên qua dị thế, thừa kế nghiệp cha trở thành một đao phủ, chặt đầu kích hoạt hệ thống, chỉ cần chém giết ác nhân liền có thể đạt được công đức, một cái ác nhân một điểm công đức, một trăm điểm công đức có thể rút ra ban thưởng.

Lần thứ nhất rút ra ban thưởng hắn liền rút ra đến văn đạo văn tâm, từ đây xuất hiện một cái cầm chặt đầu đao giảng vung mạnh ngữ văn đạo đao phủ.

“Tử nói: Đến đâu thì hay đến đó. Đã tới liền an táng ở đây đi.”