0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 184 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trương Trần sinh ra Bắc Minh đạo vực, phụ thân là Hoang Cổ Trương gia tiền nhiệm thần tử, mẫu thân từng là Thiên Kiêu bảng yêu nghiệt.

Bắt đầu liền đánh dấu Vạn Cổ Tối Cường Tạo Hóa Thể, Hồng Mông Bất Diệt Thể, bị lão tổ thân Phong gia tộc thần tử.

Về sau. . . Đánh dấu Hồng Mông Đạo Đồng, tử hỏa Phần Thế!

Đánh dấu Hồng Mông Trảm Thiên đao, một đao có thể khiến Thiên Đạo phục tùng!

Đánh dấu Thảo Tự kiếm quyết, một cọng cỏ, cũng có thể chém chết thiên khung!

Đánh dấu Cực Đạo đế binh, đế uy hiển hách chấn thương khung!

Đánh dấu tu vi quán đỉnh, tu vi cho ta một đường bão táp! . . .

Nhập Côn Bằng khư, nghiền ép ức vạn thiên kiêu, vinh đăng Thiên Kiêu bảng đứng đầu bảng, liếc nhìn lại, thiên kiêu tận bộ dạng phục tùng.

“Ta Trương Trần, Hoang Cổ Trương gia thần tử, độc đoạn vạn cổ!”