0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 18 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Chấp chưởng Tam Thanh tiên tông hạ viện Tô Vũ, suốt đời chỉ có một cái tâm nguyện.

Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng.

Hắn lo lắng hết lòng, đem hạ viện các đệ tử bồi dưỡng thành tài, để bọn hắn tấn thăng thượng viện, trở thành Tam Thanh tiên tông rường cột chi tài.

Có thể hết lần này tới lần khác, các đệ tử không hiểu hắn nỗi khổ tâm. . .

“Thượng viện chỉ thường thôi, ta khinh thường đi chi.”

“So với thượng viện chân truyền đệ tử tôn quý, ta quả nhiên vẫn là càng hướng tới trở thành một tên thường thường không có gì lạ hạ viện đệ tử!”

“Đây quả thật là thượng viện sao? Vì sao ta cảm giác vẫn là tại hạ viện có tiền đồ hơn? Viện thủ, ta muốn tiếp tục đi theo ngài.”

… . . .

Nhìn xem nhao nhao thoát ly thượng viện, quay về hạ viện lão rau hẹ nhóm.

Tô Vũ đau lòng nhức óc.

Lăn, tất cả cút! Các ngươi dạng này làm, ta còn thế nào cầm ban thưởng a!