0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 817 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thụy Căn- Bạch Kim tác giả giới thiệu:

Trong mưa quả dại rơi, để tay lên ngực vấn đạo;

Đèn bên dưới thảo trùng kêu, phủ kiếm biết thu.

Tiểu nhân vật bị ép tại Kỳ Sơn Côi Hà bên trong thoải mái tiến lên.