0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 22 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Sư tôn qua đời, Tạ Tử Dạ sư đệ các sư muội ngồi không yên, đều muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái.

Thất sư đệ Nguyên Anh, lục sư muội Hóa Thần, ngũ sư đệ Luyện Hư. . . Mà thân là Đại sư huynh Tạ Tử Dạ mới là Luyện Khí.

Nên làm cái gì?

Ha ha. . . Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành mở kim thủ chỉ.

Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, thân là các ngươi Đại sư huynh, có cái kim thủ chỉ mang theo, đánh không lại ta, rất hợp lý đi.