0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 362 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tần Thao xuyên việt cuối thời Đông Hán, sau khi chết liền có thể trở lại hiện đại.

Lại nắm giữ trăm phần trăm phản kích bị động.

Đủ loại cấp độ bên trên phản kích tất cả.

Lúc đó Từ Thứ vào Tào doanh, “Ba lần đến mời” kịch bản sắp mở ra.

Chưa từng nghĩ Lưu Bị lạc đường, chạy đến Tần Thao gia.

Lưu Bị: “Như tiên sinh không bỏ, chuẩn bị nguyện bái làm quân sư.”

Gia Cát Lượng: “Thế nhân đều là xưng ta là Ngọa Long, nhưng Tần tiên sinh chi trí hơn xa tại ta.”

Tào Tháo: “Trí không dưới Phụng Hiếu, dũng không dưới Lữ Bố, dạng này quân sư ta yêu chết hắn.”

Lưu Thiện: “Năm đó ta cùng Tần thúc Trường Bản sườn núi bảy vào bảy ra, dẫn trước hắn nửa cái thân vị.”