0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 211 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hồn xuyên đông cung tiểu thái giám, bắt đầu cứu vớt thái tử phi.

Ta, Hứa Phàm, muốn trở thành Lã Bất Vi thứ hai!

Tiêu Thục Phi: Thần công đại thành sao? Gần nữ sắc sẽ kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết.

Quốc sư Lạc Vũ Trí: Đồ nhi ngoan, không sao! Vi sư lục địa thần tiên, cứu ngươi dễ như trở bàn tay.

An Lan công chúa: Ngươi không phải nói giúp ta trở thành Đại Chu Nữ Đế sao?

Thái tử phi: Dã đủ chưa? Dã đủ trở về giúp ta bưng nước rửa chân.