0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 131 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 không hệ thống + xuất thế vô địch + sát phạt quả đoán + gia tộc trùng kiến + không nói nhiều 】

Mười vạn năm cấm khu bị nhốt, Lâm Phong xuất thế vô địch, lại phát hiện ngoại giới chỉ qua mười năm.

Phụ mẫu bị bắt, đệ muội mất tích, gia sản bị đoạt, Lâm Phong giận mà giết người, thề phải trùng kiến Lâm gia, chế tạo vạn cổ đệ nhất gia tộc.

Nhiều năm về sau, Lâm gia từng cái thiên kiêu, trên đời đều ra. Kinh diễm đương thời.

Lâm Nham: “Ta có một thước, có thể trấn áp toàn vực thiên kiêu. . .”

Lâm Tịch: “Ta có một kiếm, nhưng đoạn vạn cổ sơn hà. . .” Lâm Hoàn: “Ta có một quyền, đảo ngược sinh tử luân hồi. . .”

Đám người kinh hãi nói: “Cái này Lâm gia, làm sao ngay cả cái quét rác đều là Chí Thánh cảnh?”