0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 115 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Rất nhiều năm sau, nàng nhìn lại nhân sinh, cảm thấy đời này nàng đầu thai bây giờ so sánh với đời mạnh hơn nhiều, cái kia rốt cuộc là duyên cớ gì để nàng một người như vậy nghiêm túc sinh hoạt thái độ cần cù chăm chỉ người đi lên như vậy một đầu đùa bức con đường đây?

Mặc dù nghiêm túc nhưng vẫn như cũ vô năng bản văn án: Vẫn như cũ một cái tiểu nữ tử bát quái nhân sinh, chuyện nhà, nhỏ dòng nước lớn, chưa nóng.

Thiên lôi, cẩu huyết, Mary Sue, bao gồm nam nữ chủ tại bên trong đại đa số vai trò nhân thiết đều không hoàn mỹ, không thích chớ vào, nhớ lấy, nhớ lấy.