0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 277 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bởi vì mua đồ lậu trò chơi để Ngụy Tầm tiến nhập một cái tu tiên thế giới trò chơi bên trong, cũng trở thành một cái chuột lông xám, muốn trở lại thế giới hiện thực chỉ có thể từ chuột bắt đầu tu luyện thành tiên