0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 367 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
2 thành viên đã thêm truyện này vào Tủ truyện

Nhà người khác đại thần, đều là tiên tư mù mịt, chân đạp phi kiếm, mà Doãn Thanh không giống nhau, nàng chân đạp…… Quan tài.

Vô hạn lưu tiểu thuyết, chuyện xưa tình tiết đều không phải là đều là khủng bố hướng, sẽ trộn lẫn đủ loại thế giới. ( vô cp, nhẹ nhàng hướng, nhát gan nhưng nhập. )