0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 54 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 Vô Hạn Lưu 】【 Vô Nữ Chủ 】【 Nguyên Sang Phó Bản 】【 Biến Cách Thôi Lý 】

Quy Tắc dĩ Thần Minh vi thực, Thần Minh dĩ chúng sinh vi tế.

Quỷ dị du hí vi la võng, quỷ bí phục tô vi môi giới.

Lạnh lùng tấm màn che bên dưới là không thể diễn tả kinh khủng.

Không muốn bị quản chế tại vận mệnh, Tề Tư thả người nhảy ra gông cùm xiềng xích.

Xé nát đạo đức, tại hắc bạch biên giới độc vũ.

Tránh thoát Quy Tắc, dựng bản thân vương tọa.

Hắn thế này không phải Thần Minh, quỷ dị trò chơi lại sớm đã cho hắn chuẩn bị tốt thần vị, đồng thời chuẩn bị tử vong hưởng yến nghênh hắn trở về.