0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 31 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Sở Túy đột nhiên xuyên qua đến nữ tôn tu chân trong tiểu thuyết, không khéo còn xuyên qua đến đại hôn cùng ngày, ở còn không làm rõ ràng tình trạng thời điểm, liền bị người mang theo ngự kiếm đi đón dâu.

Sở Túy dọc theo đường đi đều suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng quyết định trước đem người cưới về đi, đến tiếp sau căn cứ tình huống cụ thể làm tiếp quyết định, nhưng không nghĩ đến nói tốt đón dâu, mọi người đem nàng đưa lại đây sau liền toàn vung chân chạy, hoàn toàn không có đem tân lang đón về ý tứ.

Mấu chốt nhất là, nàng thẳng đến lúc này mới biết được nàng vị này lớn tuấn mỹ không giống phàm nhân phu lang, chính là trong truyền thuyết giết người không chớp mắt, ăn người không bỏ muối, tu vi cao cường đại ma đầu!

Sở Túy: “. . .”