0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 278 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua đến thế giới trò chơi, Tào Trạch phát hiện hắn trò chơi kim thủ chỉ tựa hồ có ức chút vấn đề.

Điệu thấp đánh dấu ba năm, chuẩn bị cẩu đến vô địch lại ra khỏi núi lúc, kim thủ chỉ đổi mới.

Vào kinh cần vương cùng khoác hoàng bào ở giữa, Tào Trạch việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn cái trước.

Một cước bước vào Kinh thành, nước sôi lửa bỏng bên trong, Tào Trạch muốn đục nước béo cò.

Ngoài ý muốn phát hiện Hoàng Đế thân nữ nhi, ngẫu nhiên nghe Hoàng hậu thổ lộ hết ưu sầu.

Đánh vỡ hoàng Thái Quý phi cùng người mưu đồ bí mật, bị Thái Hậu xem như “Người một nhà”, Đại Trưởng công chúa trực đêm Tào phủ. . .

Lại ba năm, kim thủ chỉ lại lần nữa đổi mới, Tào Trạch trên mặt nụ cười hô to:

“Xanh đậm, thêm điểm!”

Ba năm lại ba năm, Tào Trạch dựng nên khí khái, kế thừa di phong, chấp đỉnh Đại Càn.

Kính sợ hắn người sẽ hô to “Tào Thừa tướng”, cừu thị hắn người coi nhẹ thấp hô “Tào tặc” .